DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.31.143541

ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКИЙ ДОГОВІР ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ

Л. П. Мартинюк

Анотація


У статті досліджуються поняття та правова природа дистриб’юторського договору як правової форми опосередкування суспільних відносин, що виникають у процесі здійснення дистриб’ютором та виробником (імпортером) підприємницької діяльності у сфері дистрибуції. Вивчаються істотні умови дистриб’юторського договору. Визначається місце дистриб’юторського договору у системі цивільно-правових договорів.


Ключові слова


дистрибуція; дистриб’юторський договір; непоіменований договір; система цивільно-правових договорів

Повний текст:

PDF

Посилання


Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 16.01.2003 № 435-ІV. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua − Назва з екрана.

Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 16.01.2003 № 436-ІV. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua – Назва з екрана.

Про захист економічної конкуренції [Електронний ресурс] : Закон України від 11.01.2001 № 2210-ІІІ. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua − Назва з екрана.

Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 № 1200. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua − Назва з екрана.

Принципы европейского права: коммерческое агентирование, франшиза и дистрибуция. Пер. с англ. А. Т. Амирова, Б. И. Пугинского // Коммерческое право. − 2011. − № 1 (8). – С. 176-198.

Руководство по составлению международных дистрибьюторских соглашений. Публикация № 441 Е. Серия: Издания Международной Торговой Палаты / Пер. с англ. − М. : Консалтбанкир, 1996. − 112 с.

Арсени И. Отличие дистрибьюторского договора от дилерского договора [Электронный ресурс] / И. Арсени // Верховенство права. – 2016. − № 2. – С. 141−146. – Режим доступа : http://sd-vp.info/wp-content/uploads/2016/10/Verchovenstvoprava-2-2016.pdf. − Название с экрана.

Вилкова Н. Г. Договорное право в международном обороте [Текст] / Н. Г. Вилкова − М. : Статут, 2004. – 510 с.

Илюшина М. Н. О новых договорных конструкциях в коммерческом обороте [Текст] / М. Н. Илюшина // Вестник Российской правовой академии. – 2007. − № 3. – С. 36−41.

Махінова А. Укладаємо договори дистрибуції і на що треба звернути увагу [Електронний ресурс] / А. Махінова, Д. Кулик // Юридична газета. – 2010. – № 16. – Режим доступу : http://www.kisilandpartners.com/ukr/knowl. − Назва з екрана.

Улугова К. Э. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере дистрибуции: частноправовой и публично-правовой аспекты [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / К. Э. Улугова. – М. : ФГБОУ ВПО «РПА Минюста РФ», 2015. – 278 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.