DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162012

ЗАБУТІ ІМЕНА: ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ ФЕДОРОВ

Б. С. Бачур

Анотація


Стаття присвячена пам‘яті О. Ф. Федорова, відомого вченого в галузі поліцейського, торгового, цивільного та морського права, який понад 23 років працював у Новоросійському (Одеському) університеті та очолював кафедру торгового права і торгового судочинства.


Ключові слова


Новоросійський університет; фабричне законодавство; поліцейське; торгівельне; цивільне; морське право; статистика

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Маркевич А.И. Двадцатипятилетие Императорского Новороссийского университета. Ист. Зап. и акад. списки [Текст] / А.И. Маркевич. – Одесса: Экон. тип., 1890. – XV, 734, X с.

Протоколы заседания Совета Императорского С.-Петербургского университета за первую половину 1879 – 1880 академического года (№ 21 – 22). – СПб: Тип. М. Стасюлевича, 1881. – 185 с.

Державний архів Одеської області (ДАОО), Ф. 45, Оп. 4, Спр. 1707, Арк. 4. Формулярный список о службе заслуженного ординарного профессора Императорского Новороссийского университета, Действительного Статского Советника Александра Фёдоровича Фёдорова.

ДАОО, Ф. 45, Оп. 4, Спр. 1707, Арк. 5 зв., 7 зв.

Фёдоров А.Ф. Фабричное законодательство цивилизованных государств. О работе малолетних и женщин на фабриках [Текст] / А.Ф. Фёдоров. – СПб: Тип. Георга Дюнтца, 1884. – 402 с.

Обозрение преподавания в Императорском Новороссийском университете в осеннем полугодии 1887 г. [Текст] // Одесса: Тип. «Одесский вестник», 1887. – 39 с.

Фёдоров А.Ф. О промысловом ученичестве вообще и о договорах промышленного обучения в особенности [Текст] / А.Ф. Фёдоров. – Одесса: Тип. «Славянская», 1892. – 495 с.

Лушников А.М. Российская школа трудового права и права социального обеспечения: портреты на фоне времени (сравнительно-правовое исследование): монография: В 2 т. / А.М. Лушникова, Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2010. – Т. 1. – 563 с.

Обозрение преподавания в Императорском Новороссийском университете на весеннее полугодие 1890. – Одесса: Тип. «Труд», 1890. – 46 с.

ДАОО, Ф. 45, Оп. 4, Спр. 1707, Арк. 9 зв.

Фёдоров А.Ф. Торговое право [Текст] / А.Ф. Фёдоров. – Одесса: Славянская типография, 1911. – 896 с.

Никонов С.П. А.Ф. Фёдоров, проф. Новороссийского университета – «Торговое право». – Одесса, 1911. – С. 275 – 280.

Отчет о состоянии и деятельности Императорского Новороссийского университета за 1912 г. – Одесса: «Техник», 1913. – 299 с.

ДАОО, Ф. 45, Оп. 4, Спр. 1707, Арк. 10 зв., 16 зв., 17 зв.

ДАОО, Ф. 45, Оп. 4, Спр. 1707, Арк. 9 зв., 11 зв.

ДАОО, Ф. 45, Оп. 4, Спр. 2012, Арк. 84.

Отчет о состоянии и деятельности Императорского Новороссийского университета за 1915 г. – Одесса: «Техник», 1916. – 352 с.

Устав Общества Правовых и Государственных знаний при Императорском Новороссийском университете. – Одесса: Тип. «Русская речь», 1914. – 13 с.

ДАОО, Ф. 45, Оп. 4, Спр. 1707, Арк. 18 зв.; Спр. 2734 – 2739, 2747 – 2748; Оп. 12, Спр. 212, Арк. 1 – 7.

«Бахчисарайский фонтан», опера в 3-х действиях. А.Ф. Фёдоров. Либретто композитора Л.В. Добринского. – Одесса, 1895.

ДАОО, Ф. 45, Оп. 4, Вязка 116, Спр. 2747.

ДАОО, Ф. 45, Оп. 4, Спр. 1707, Арк. 25 – 27.

Утёсов Л.О. Спасибо сердце [Текст] / Л.О. Утёсов. – М., 1976. – 477 с.

ДАОО, Ф. 45, Оп. 4, Спр. 1707, Арк. 14 зв., 19 зв.

Горяинов А.Н. Из забытых «мелочей» журнала «Славянский глас» (1919 – 1933) [Текст] / А.Н. Горяинов // Славянский глас. – 1992. – № 4. – С. 56 – 67.

Ісаєва О.І. Бориневич А.С. Одноденний перепис 1 грудня 1892 р. В Одесі: принципи організації та попередні результати [Текст] / О.І. Ісаєва // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: УФНУТ. – 2012. – № ½. Вип. 20. – С. 99 – 107.

Протокол заседания Совета Новороссийского университета 17 марта 1920 г. – ДАОО, Ф. 45, Оп. 12, Спр. 212, Арк. 1 – 7.

Картотека Александры Петровны Розембаум. Архив сайта «Погост-Тегель». – Режим доступа: ttps:// pogost-tegel.info

ДАОО, Ф. 45, Оп. 4, Спр. 1707, Арк. 18 зв.

ДАОО, Ф. 45, Оп. 4, Спр. 1707, Арк. 5.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.