ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСУДНОСТІ СПРАВ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

Автор(и)

  • О. О. Бєлогубова Національний університет «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162013

Ключові слова:

міжнародна підсудність, іноземний елемент, конфлікт (конкуренція) юрисдикцій, пророгаційні угоди

Анотація

В статті розглядаються загальні правила визначення міжнародної підсудності. Ці правила відрізняються великою різноманітністю, проте їх можна звести до деяких типових випадків, виокремивши: латинську (за ознакою громадянства відповідача/позивача), германську (за місцем проживання відповідача/позивача) та англосаксонську (за ознакою фактичної присутності) системи підсудності. Враховуючи, що держави використовують різні підходи та критерії встановлення компетенції власних судів щодо розгляду справ з іноземним елементом, це може призвести до конкуренції та конфлікту юрисдикцій, коли справа буде підсудна одночасно судам декількох держав. Тому питання підсудності справ вирішуються державою на підставі багато- та двосторонніх угод.

Посилання

Хаустова Н.А. Защита трудовых прав граждан в международном частном праве. Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2006. 190 с.

Богуславский M.M. Международное частное право. Москва, 2002. 462 с.

Ануфриева Л. П. Международное частное право: В 3-х т. Т. 2. Особенная часть: Учебник. Москва: Издательство БЕК, 2000. 656 с.

Про міжнародне приватне право : Закон України від 23.06.2005 р. URL: http://www.rada.gov.ua.

Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993. Міжнародне приватне право. Міжнародні економічні договори України. Том 2 / Відп. ред. та упорядники А. Довгерт та В. Крохмаль. Київ: «Port-Royal», 2000. 1312 c.

Брюссельская конвенция по вопросам юрисдикции и принудительного исполнения судебных решений в отношении гражданских и коммерческих споров (27 сентября 1968 года). URL: http://docs.cntd.ru/document/901925379.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-02

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО