ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О. Д. Жученко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162022

Ключові слова:

кримінальний процес, електронне кримінальне провадження, електронний документ, е-урядування, інформаційні системи

Анотація

Статтю присвячено вивченню передумов розроблення електронного кримінального провадження в Україні та встановленню їх взаємозв’язку. Досліджено як передумови, що пов’язані з інформаційно-технічним прогресом, так і ті, які викликані актуальними потребами кримінального процесу. Завдяки цьому окреслено подальші напрями розробки електронного кримінального провадження.

Посилання

Антонюк А.Б. Деякі аспекти впровадження електронного урядування в Україні на прикладі досвіду зарубіжних країн. Законодавство України та країн ЄС у світлі сучасних активних реформаційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (26.02.2016 р. м. Київ) : Громадська організація «Фундація науковців та освітян», 2016. С. 16–20.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Міжнародний документ від 04.11.1950 № 995_004. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 18.03.2017).

Конституція України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 18.03.2017).

Кримінальний процесуальний кодекс України : Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 18.03.2017).

Міхровська М.С., Чорноус А.Г. Деякі аспекти впровадження електронного урядування в Україні на прикладі досвіду зарубіжних країн. Право і суспільство. 2016. № 2 ч. 2. С. 122–127.

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів : Закон України від 03.10.2017 р. № 2147-VIII. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19 (дата звернення: 18.03.2019).

Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15 (дата звернення: 18.03.2019).

Про електронні довірчі послуги : Закон України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII. Законодавство України.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19 (дата звернення: 18.03.2019).

Про утворення робочої групи з розробки заходів щодо запровадження електронного кримінального провадження : Наказ ГПУ від 13.03.2018 № 41. Офіційний сайт Генеральної прокуратури України. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/nakaz2018.html (дата звернення: 18.03.2019).

Про затвердження Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України : Постанова КМУ від 01.10.2014 № 492. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/492-2014-п (дата звернення: 18.03.2019).

Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань : Наказ ГПУ від 06.04.2016 № 139. Законодавство України. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16 (дата звернення: 18.03.2019).

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : Розпорядження КМУ від 20.09.2017 № 649-р. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-р (дата звернення: 18.03.2019).

Система електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ). Державне агентство з питань електронного урядування України. URL: https://www.e.gov.ua/ua/projects/elektronnij-dokumentoobig/ (дата звернення: 18.03.2019).

Столітній А. В. Вдосконалення електронного сегмента кримінального провадження. Право і суспільство. 2017. № 2 ч. 2. С. 187–191.

Ткач Л. М., Макаренко А. В. Система електронного урядування як форма взаємодії влади і суспільства. «Молодий вчений». 2017. № 5 (45). С. 131-134.

Уваров В. Г. Застосування практики Європейського Суду з прав людини та норм міжнародно-правових актів в удосконаленні кримінального судочинства України : Монографія. Дніпропетровськ : Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2012. 404 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-02

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС