ВКЛЮЧЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПОШУКИ ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ

Автор(и)

  • C. Б. Карвацька Київський національний університету імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162024

Ключові слова:

норми національного та міжнародного права, міжнародні договори, національне законодавство України, Конституція України, додержання, застосування і тлумачення міжнародних договорів

Анотація

У статті розглядаються питання місця міжнародних договорів у законодавстві України, яке актуалізується тим, що серед правників і досі не вироблено єдиної позиції щодо його розуміння, у результаті чого воно характеризується неоднозначністю, невизначеністю та стало одним з найскладніших об’єктів пізнання. Аналізуються теоретичні підходи та основні практичні проблеми включення норм міжнародних договорів до національного законодавства України, вноситься пропозиція вдосконалити ч. 1 ст. 9 Конституції у спрямуванні на поширення статусу складової національного законодавства на всі чинні міжнародні договори незалежно від форми надання згоди на їх обов’язковість для України.

Посилання

Волошин Ю.О. Міжнародне право в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції: еволюція і особливості сутнісних характеристик. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2011. № 4. С. 88–94.

Мережко О. О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: Монографія. К.: Таксон, 2002. 344 с.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну «законодавство») від 09.07.1998 р. № 12 рп/1998: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-98.

Окрема думка судді Конституційного Суду України Іващенка В.І. Стосовно Ухвали Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень статей 9, 18, пункту 32 частини першої статті 85, статей 102, 106, 116 Конституції України (254к/96-ВР), частини другої, п’ятої статті 7, статей 12, 15, 17 Закону України «Про міжнародні договори України» (3767-12) та за конституційним поданням 62 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень пунктів «а», «є» частини другої статті 7 Закону України «Про міжнародні договори України» (3767-12) від 12.12.2006 р. № 1-уп/2006 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001u710-06.

Ухвала Великої палати Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лутковської Валерії Володимирівни щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 9 Конституції України від 31.05.2018 р. № 1-77/2018(4117/1): URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v028u710-18/sp:max25.

Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06. 2004 р. № 1906-ІV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15.

Забокрицький І. І. Проблеми правового статусу міжнародних договорів України у системі джерел конституційного права України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія Юридичні науки. 2015. № 825. С. 69-78.

Щорічний звіт про результати діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини: URL: https://minjust.gov.ua/m/str_9329.

Цоклан В. Система джерел конституційного права в контексті розвитку вітчизняного конституціоналізму: тенденції та перспективи. Публічне право. 2011. № 3. С. 22-29.

Звєрєв Є. О. Міжнародний договір як джерело національного права. Наукові записки НаУКМА. Серія Юридичні науки. 2010. Т. 103. С. 41 – 44.

Баймуратов М. О., А. Мутана Аббас. Особливості входження норм міжнародного права в національне конституційне право України. Вісник Центральної виборчої комісії. 2016. № 2(34). С. 75-85.

Буткевич О. В. Міжнародна договірна практика України і сучасне міжнародне право: питання відповідності. Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2009. Вип. 15. С. 290-296.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-02

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО