МОРАЛЬНІСТЬ ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТА КРИМІНОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ

Автор(и)

  • Л. С. Кучанська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162040

Ключові слова:

кримінальне право, кримінологія, мораль, моральність, категорія

Анотація

У статті аналізується співвідношення понять мораль та моральність у кримінально-правовому та кримінологічному розумінні. Аргументується, що моральність виступає як активна позиція особи по відношенні до норм моралі, коли особа співвідносить свою поведінку з цими нормами, а мораль виступає в даному випадку в якості умовного бар’єру, за яким будь-яка дія сприймається і особою, і суспільством як аморальна. Констатується взаємозв’язок між областю морального дефекту і об’єктом кримінально-правового посягання, коли злочинна моральність розглядається як форма асоціальної групової моралі.

Посилання

Костенко А. Н. Принцип отражения в криминологии (психологический механизм криминального поведения). Київ : Наукова думка, 1986. 128 с.

Український радянський енциклопедичний словник : в 3 т. / під ред. Н.П. Бажана. Київ : АН УРСР, 1972. Т. 2. 856 с.

Тазин И. И. Роль нравственности в индивидуальном механизме преступного поведения. Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. № 5 (158). С. 92–95.

Про захист суспільної моралі: Закон України 20 листопада 2003 р. № 1296-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1296-15 (дата звернення: 25.01.2019).

Кримінальне право України. Особлива частина / Бажанов М. І. ін. ; за ред. професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Київ-Харків : Юрінком-Інтер, 2001. 496 с.

Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М. І. Бажанов та ін. ; за ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Вид. 2-е, перероб. і доп. Київ : Юрінком Інтер, 2005. 544 с.

Кримінальне право України : Особлива частина : підручник / Бабий А. П. та ін. ; за заг. ред. Є. Л. Стрельцова. Xарків : Одіссей, 2009. 496 с.

Бачинин В. А. Философия права: Конспект лекцій. Харьков: Консум, 2002. 368 с.

Ландіна А. В. Кримінально-правова охорона моральності в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 /. НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 2005. 227с.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 25.01.2019).

Українська радянська енциклопедія : в 12 т. / під ред. М. П. Бажана. Київ : Головна редакція української радянської енциклопедії, 1979. Вид. 2-е. Т. 4. 562 с.

Одайник Б. М. Кримінальна відповідальність за знищення, руйнування або пошкодження пам’яток–об’єктів культурної спадщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.08. Академія адвокатури України, 2010. 19 с.

Клименко И. И. Проблемы расследования и судебного следствия по делам о разбойных нападениях, совершенных организованными группами с проникновением в охраняемые помещения : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Барнаул, 2001. 215 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-02

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС