ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ОСІБ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У СПРАВІ

Автор(и)

  • А. О. Лесько Верховний Суд, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162048

Ключові слова:

право на касаційне оскарження, апеляційне оскарження судових рішень, особа яка не брала участі у справі

Анотація

Статтю присвячено проблемам здійснення права на касаційне оскарження судових рішень особами, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки. Доводиться, що повному здійсненню цього права сприятиме зміна законодавства. Слід передбачити можливість оскаржувати рішення суду апеляційної інстанції, у якому вирішені питання про права, свободи, інтереси та (або) обов’язки осіб, які не брали участі у справі, безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Посилання

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 : станом на 28.08.2018 // Законодавство України : інформ.-пошук. система. – Електрон. дані. – Україна, 1994–2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 (дата звернення: 01.03.2019). – Назва з екрана.

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 : станом на 04.11.2018 // Законодавство України : інформ.-пошук. система. – Електрон. дані. – Україна, 1994–2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-1 (дата звернення: 01.03.2019). – Назва з екрана.

Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України : Закон України від 07.03.2002 р. № 3083-III // Відом. Верх /Ради. – 2002. – № 30. – Ст. 209. – відомості доступні також через Інтернет: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3083-14/ed20020307 (дата звернення 01.03.2019).

Ухвала Першої колегії суддів другого сенату Конституційного Суду України «Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «Племінний завод «Біловодський» щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 287 Господарського процесуального кодексу України» № 317-1 (ІІ)/2018 від 04.10.2018 у справі № 3-347/2018(4742/18) // Конституційний Суд України : офіц. веб-сайт. – Електрон. дані. – Україна, 2019. – Режим доступу: http://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/317_12_2018.pdf (дата звернення: 04.03.2019). – Назва з екрана.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 : станом на 04.11.2018 // Законодавство України : інформ.-пошук. система. – Електрон. дані. – Україна, 1994–2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата звернення: 01.03.2019). – Назва з екрана.

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів : Закон України від 03.10.2017 № 2147-VIII // Відом. Верх. Ради. – 2017. – № 48. – Ст. 436. – відомості доступні також через Інтернет: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19 (дата звернення: 03.03.2019).

Гаврік Р. О. Законна сила судових рішень у цивільних справах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Р. О. Гаврік. – Київ, 2011. – 20 с.

Здрок О. Н. Гражданский процесс зарубежных стран : учеб. пособие / О. Н. Здрок. – М. : Изд-во деловой и учеб. лит-ры, 2005. – 176 с.

Курс цивільного процесу : підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова [та ін.] ; за ред. В. В. Комарова. – Xарків : Право, 2011. – 1352 с.

Лесько А. Важливість дотримання судових процедур при вирішенні питання щодо поновлення строку на касаційне оскарження / А. Лесько // Протокол : Юрид. Інтернет-ресурс. – Електрон. дані. – Україна, 2014–2018. – Режим доступу: https://protocol.ua/ua/vaglivist_dotrimannya_sudovih_protsedur_pri_virishenni_pitannya_shchodo_ponovlennya_stroku_na_kasatsiyne_oskargennya/ (дата звернення: 03.03.2019). – Назва з екрана.

Чванкін С. А. Особливості правового статусу третіх осіб у цивільному процесі України / C. А. Чванкін // Актуальні проблеми держави і права. – 2010. – Вип. 53. – С. 96–103.

Юзікова Н. С. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. / Н. С. Юзікова. – Вид. 4-е, перероб. і допов. – Київ : Істина, 2006. – 320 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-02

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО