МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ДИТИНИ НА ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВЛАСНЕ ПОХОДЖЕННЯ

Автор(и)

  • О. І. Лефтерова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162052

Ключові слова:

право дитини на інформацію про власне походження, дитяча індивідуальність, Конвенція ООН про права дитини, Європейський суд з прав людини.

Анотація

Статтю присвячено аналізу норм міжнародного права, які закріплюють право дитини на інформацію про власне походження, а також можливість реалізації вказаного права та випадки його правомірного обмеження. На основі аналізу судової практики Європейського суду з прав людини розглянута можливість правомірного обмеження права дитини на інформацію про власне походження з метою дотримання балансу інтересів учасників відповідних правовідносин.

Посилання

Джеральдіна ван Б’юрен. Міжнародне право галузі прав дитини. Переклад з англійської Г. Є. Краснокутського, науковий редактор М. О. Баймуратов. Одеса: АО БАХВА, 2006. 524 с.

Про права дитини: Конвенція від 20.11.1989 № 995_021. Дата оновлення: 20.11.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (Дата звернення: 06.03.2019).

Ерохина Е. В. Европейское семейное право: учебник. Оренбургский гос. ун.-т. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2016. 240 с.

Hodgkin, R., Newell, P. UNICEF Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child. Geneva, 2007. 787 р.

Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута): Конвенція від 27.11.2008 № 994_a17. Дата оновлення: 11.09.2011. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a17 (Дата звернення: 06.03.2019).

Про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення: Конвенція від 29.05.1993 № 995_365. Дата оновлення: 01.05.1995. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_365#o136 (Дата звернення: 06.03.2019).

Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 № 2947-14. Дата оновлення: 28.08.2018. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 (Дата звернення: 12.03.2019).

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: Пакт від 19.10.1973 № 995_043. Дата оновлення: 23.03.1976. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (Дата звернення: 06.03.2019).

Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: Науково-методичний посібник для суддів, 2-ге вид. випр., допов. Київ, 2015. 208 с.

Постановление Европейского суда по правам человека от 22.03.2012 по делу «Каутцор против Германии» [Kautzor v. Germany] (жалоба № 23338). URL: http://www.echr.ru/documents/decisions.htm (Дата звернення 01.03.2019).

Постановление Европейского суда по правам человека от 07.05.2009 по делу «Качалова против Российской Федерации» (жалоба № 24015/02). URL: http://www.echr.ru/documents/decisions.htm (Дата звернення 01.03.2019).

Дутко А.О. Закріплення репродуктивних прав особи у сімейному законодавстві. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 845. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_845_42 (Дата звернення 01.03.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-02

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО