«КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ» В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПРАВОСВІДОМОСТІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. І. Миколенко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162055

Ключові слова:

конфлікт інтересів, корупція, публічне адміністрування, органи публічного адміністрування

Анотація

У статті розкриваються особливості правового забезпечення механізму запобігання і врегулювання конфлікту інтересів в сфері діяльності органів публічної адміністрації. Звертається увага на те, що конфлікт інтересів істотно підвищує ризик вчинення корупційних діянь, а тому є лише передумовою корупції в органах публічної адміністрації. Констатується, що в національній правовій системі, по-перше, відсутнє чітке розуміння конфлікту інтересів як негативного фактору в діяльності органів публічної адміністрації, по-друге, відсутній позитивний практичний досвід застосування норм чинного законодавства з питань запобігання і врегулювання конфлікту інтересів.

Посилання

Про запобігання корупції : Закон України № 1700-VII від14.10.2014 // Відом. Верхов. Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056. – Відомості доступні також через Інтернет: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата звернення: 14.03.2019).

Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України № 3206-VI від 07.04.2011 // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – № 40. – Ст. 404. – Відомості доступні також через Інтернет: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3206-17 (дата звернення: 14.03.2019).

Методичні рекомендації Міністерства юстиції України «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування» від 16.10.2013 // Законодавство України : інформ.-пошук. система. – Електрон. дані. – Україна, 1994–2019. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0020323-13 (дата звернення: 15.03.2019). – Загол. з екрана.

Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, розроблені Національним агентством з питань запобігання корупції від 29.09.2017 // Законодавство України : інформ.-пошук. система. – Електрон. дані. – Україна, 1994–2019. – Режим доступу: https://mfa.gov.ua/mediafiles/files/misc/2017-10-30/2017-10- 30_2.pdf (дата звернення: 14.03.2019). -– Загол. з екрана.

Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2016 році, схвалена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 125 від 4 квітня 2017 року // Національне агенство з питань запобігання корупції : офіц. веб-сайт. – Електрон. Дані. – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2017 /інше/Нацдоповідь_19.04.2017.pdf (дата звернення 14.03.2019). – Загол. з екрана.

Конфлікт інтересів: поняття та шляхи вирішення // Міграція : всеукр. Інформ.-аналіт. щоміс. газ. – 2017. – 11 серп. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://migraciya.com.ua/news/MainTerritorialDepartmentofJusticeintheOdessaregion/ua-conflict-of-interests-concept-and-ways-of-decision (дата звернення: 14.03.2019). – Загол. з екрана.

Пам’ятка щодо шляхів врегулювання конфлікту інтересів // Управління держпраці у Черкаській області. – Електрон. дані. – Україна, 2019. – Режим доступу: http://ck.dsp.gov.ua/novunu_2016/sites/?q=node%2F69 (дата звернення: 14.03.2019). – Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО