СПЕЦІАЛЬНІ ОЗНАКИ СУБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОСТУПКІВ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

Автор(и)

  • А. В. Нефедова Київський національний торгово-економічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162057

Ключові слова:

адміністративна відповідальність, адміністративний проступок, кваліфікація адміністративних проступків, суб’єкт адміністративного проступку

Анотація

Стаття висвітлює питання встановлення спеціальних ознак суб’єкта адміністративних проступків на автомобільному транспорті в ході їх кваліфікації

Посилання

Гуржій А. В. Проблеми встановлення суб’єкта порушень правил перевезення небезпечних, великовагових і великогабаритних вантажів у процесі адміністративно-правової кваліфікації // Вісник Запорозького національного університету. Серія : Юридичні науки. 2012. № 1. Ч. 2. С. 111-117.

Гуржій Т. О. Адміністративно-правові проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні : монограф. – Х. : Тимченко, 2010. – 480 с.

Гуржій Т. О. Встановлення ознак суб’єкта адміністративного делікту в процесі адміністративно-правової кваліфікації // Право України. 2003. № 5. С. 75-79.

Гуржій Т. Актуальні проблеми законодавчого регулювання адміністративно-деліктних відносин у сфері безпеки дорожнього руху. Право України. 2009. № 3. С. 90-94.

Доненко В. В. Керування транспортом у стані сп’яніння: адміністративно-деліктні проблеми : [монографія] / В. В. Доненко, В. К. Колпаков. – Дніпропетровськ : Юридична академія, 2003. – 196 c.

Колпаков В. К. Порушення правил дорожнього руху: колізійність новел і правове регулювання : [монографія] / В. К. Колпаков, О. В. Черновський, В. В. Гордєєв. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 328 с.

Гуржій Т. О. До питання про суб’єкта адміністративного делікту // Вісник Прокуратури. 2007. № 10. С.109-112.

Шестак Л. До питання про ознаки суб’єкта адміністративного правопорушення // Підприємництво, господарство і право. 2013. № 9. С. 32-34.

Про Правила дорожнього руху: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 // Офіційний вісник України. 2001. № 1. Ст. 1852.

Кодекс України про адміністративні правопорушення. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Дод. до № 51. Ст. 1122.

Про затвердження Положення про базу даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України»: Наказ Адміністрації державної прикордонної служби України від 25.06.2007 р. № 472 // Офіційний вісник України. 2007. № 50. Ст. 2047.

Про дорожній рух: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 31. – Ст. 338.

Про автомобільні дороги: Закон України від 8.09.2005 р. № 2862-IV / Офіційний вісник України. 2005. № 40. Ст. 2534.

Про залізничний транспорт: Закон України від 04.07.1996 р. № 3/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 40. Ст. 183.

Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, користування ними та охорони: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 р. № 198. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 198-94-%D0%BF.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Офіційний вісник України. 2010. № 92. Т.1. Ст. 3248.

European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Vol. 1. United Nations: New York and Geneva, 2016. 614 p.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів: Закон України від 21.12.2017 р. № 2262-VIII // Офіційний вісник України. 2018. № 28. Ст. 995.

Про затвердження Порядку тимчасового затримання працівниками уповноважених підрозділів Національної поліції транспортних засобів та їх зберігання: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 р. № 1102 // Офіційний вісник України. 2008. № 98. Ст. 3240.

Про затвердження Порядку тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їх зберігання: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. № 990 // Офіційний вісник України. 2018. № 95. Ст. 3134.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО