ПОЄДНАННЯ ПРЯМИХ ТА НЕПРЯМИХ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ: ПОШУК ОПТИМАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ

Автор(и)

  • Я. В. Петруненко Національний університет «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162059

Ключові слова:

господарсько-правовий засіб, прямі засоби, непрямі засоби, державні кошти, ефективне використання

Анотація

Стаття присвячена проблемі оптимального поєднання прямих та непрямих господарсько-правових засобів забезпечення ефективного використання державних коштів. Охарактеризовано різні типи державного управління господарською діяльністю на основі співвідношення ринкового саморегулювання та державного регулювання; обґрунтовано необхідність оптимального поєднання прямих та непрямих господарсько-правових засобів забезпечення ефективного використання державних коштів. За результатами дослідження розроблено пропозиції щодо внесення змін та доповнень до господарського законодавства України задля досягнення оптимального поєднання прямих та непрямих засобів державного регулювання господарської діяльності.

Посилання

Петруненко Я.В. Господарсько-правова природа засобів забезпечення ефективного використання державних коштів. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 3. С. 85-90.

Степаненко С.В. Державне регулювання процесів економічного розвитку в сфері суспільного відтворення: регіональний аспект: дис. … д-ра наук з держ. управління. Запоріжжя, 2016. 383 с.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. / Верховна Рада України. Офіційний вісник України. 2003. № 11. Ст. 462. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Мамутов В.К. О сочетании госрегулирования и рыночной саморегуляции. Экономика Украины. 2006. № 1. С. 59-65.

Хрущ О.В. Правове регулювання господарської діяльності – теоретичні основи: Інформаційний матеріал. Волочиськ, 2015. 12 с.

Пашков В.М. Проблеми господарсько-правового забезпечення відносин у сфері охорони здоров’я: дис. …д-ра юрид. наук: 12.00.04. Харків, 2010. 482 с.

Господарське право: підручник. За заг. ред. Д.В. Задихайла, В.М. Пашкова. Х.: Видавництво «Право», 2012. 696 с.

Біла І.С., Салатюк Н.М. Світовий досвід державного регулювання підприємництва. Проблеми економіки. 2014. № 1. С. 26-30.

Шпаков В.В. Правовий механізм державного регулювання: засоби, склад та система. Економічна теорія та право. 2015. № 4 (23). С. 188-198.

Лавренюк Т.А. Принципи господарського права як засіб правового регулювання. Економічна теорія та право. 2017. № 2 (29). С. 146-156.

Гонціяж Я. Державне управління в контексті європейської інтеграції. К.: Лабораторія законодавчих ініціатив, 2015. 28 с.

Хрімлі О.Г. Захист прав інвесторів у сфері господарювання: теоретико-правовий аспект. Київ: Видавництво «Юрінком Інтер», 2016. 320 с.

Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11 вересня 2003 р. № 1160-IV / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 9. Ст. 79. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15.

Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24 червня 2004 р. № 1877-IV / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 49. Ст. 527. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15.

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України від 22 березня 2012 р. № 4618-VI / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 3. Ст. 23. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО