ПРИРОДНИЙ САМОКОНТРОЛЬ СУБ’ЄКТА: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ДУШІ

Автор(и)

  • В. П. Плавич Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • О. В. Стрілецька Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162062

Ключові слова:

природний самоконтроль, душа як субстанція суб’єкта, екзистенційна субстанційність, субстанційні властивості «душі», феномен «душі»

Анотація

У статті розглядається душа як основа природного самоконтролю суб’єкта і перспективи його подальшого розвитку, вдосконалення і максимального використання. З точки зору авторів статті, душа людини у вигляді екстрактів має вегетативний, чуттєвий, почуттєвий, вольовий і інтелектуальний компоненти. При класифікації душі людини виділяються вроджені і набуті, онтологічні і деонтологічні, генетичні і зодіакальні, кармічні і прямі, постійні і змінні елементи. Аргументовано показано, що душі притаманна інформаційно-психічна сутність будь-якої живої системи (біопсихізм). Остання повинна постійно перебувати в активному стані, це онтологічна установка.

Посилання

Плавич В. П. Духовна основа природного самоконтролю суб’єкта / В. П. Плавич // Правова держава. – 2018. – № 29. – С. 19–29.

Смеянович А. Ф. О мозге / А. Ф. Смеянович // Журнал-газета «Публика». – 2017. – 21–27 марта (№ 12 (849)). – С. 6.

Костенко О. М. Соціальний натуралізм як методологічний принцип філософії права / О. М. Костенко // Проблеми філософії права. –2006–2007. – Т. 4–5. – С. 98–106. Відомості доступні також через Інтернет: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/13439/11-Kostenko.pdf?sequence=1(дата звернення: 28.02.2019).

Плавич В. П. Проблеми сучасного праворозуміння: теоретико- методологічний та філософсько-правовий аналіз / В. П. Плавич. – Одеса : Астропринт, 2011. – 232 с.

Плавич В. П. Убежденность: философско-социологический анализ / В. П. Плавич. – Київ : Либідь, 1991. – 207 с.

Christiansen K. O. Seriousness of criminality and concordance among Danish twins / K. O. Christiansen // Crime, Criminology and Public Policy-Essays in Honour of Sir Leon Radzinowicz / Ed. by R. Hood. – London: Heinemann. 1974. – Р. 63-77.

Sobe-Panek M. Пять мифов о старении мозга / M. Sobe-Panek // Журнал-газета «Публика». – 2018. – 13–19 нояб. (№ 46 (935)).

Плавич В. П. Екзистенційні виміри буття людини як важливі елементи метаантропології права / В. П. Плавич // Матеріали 73-ї звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Одеса, 28–30 листоп. 2018 р.). – Одеса : Фенікс, 2018. – С. 77–81.

Психология : учебник / авт. кол.: В. М. Аллахвердов [и др.] ; отв. ред. А. А. Крылов. – 2-е изд. – М: Проспект, 2005. – 474 с. – Відомості доступні також через Інтернет: https://spbguga.ru/files/03-5-01-002. pdf (дата звернення: 25.02.2019).

Плавич В. П. Теоретико-методологічний та філософсько-правовий аналіз правотворчості: наукові реалії сучасності / В. П. Плавич ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2017. – 429 с.

Савелій Успенський // Зниклі без права повернутися. Серія: Загадки і таємниці. – 2018. – № 10 (130), (трав.)

Сливка С. С. Методологічні домінанти антропології права // Сливка С. С. Філософія права / С. С. Сливка. – Київ : Атіка, 2012. – 256 с – Електрон. дані. – Відомості доступні також через Інтернет: http://corp.unicheck.com/library/viewer/web_source/746762504 (дата звернення: 03.03.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-02

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА