ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ДІТЕЙ НА УТРИМАННЯ: НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА

Автор(и)

  • В. І. Труба Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162066

Ключові слова:

утримання дитини, аліменти, додаткові витрати на дитину, права та обов’язки батьків, позбавлення батьківських прав

Анотація

У статті досліджено особливості деяких новел сімейного законодавства України в частині посилення захисту права дитини на належне утримання. Зокрема, мова йде про більш суворі правила дотримання батьками обов’язку з утримання дитини шляхом встановлення приписів, що обмежують право батьків на вирішення питання про виїзд дитини за кордон. На думку автора, зазначені зміни сприятимуть більш оптимальному виконанню батьками своїх обов’язків з утримання дітей. Проаналізовано судову практику щодо оцінки обставин, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів, при вирішенні питання про їх зміну у разі необхідності участі батьків у додаткових витратах на дитину.

Посилання

Про виконавче провадження : Закон України № 1404-VIII від 02.06.2016 : станом на 19.01.2019 // Законодавство України : інформ.-пошук. система. – Електрон. дані. – Україна, 1994–2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19 (дата звернення: 11.03.2019). – Назва з екрана.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів : Закон України № 2234-VIII від 07.12.2017 // Відом. Верх. Ради України. – 2018. – № 6–7. – Ст. 40. – Відомості доступні також через Інтернет: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2234-19 (дата звернення: 18.03.2019).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання : Закон України № 2475-VIII від 03.07.2018 // Відом. Верх. Ради України. – 2018. – № 6–7. – Ст. 40. – Відомості доступні також через Інтернет: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2475-19 (дата звернення: 18.03.2019).

Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України : постанова Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 : станом на 22.02.2019 // Законодавство України : інформ.-пошук. система. – Електрон. дані. – Україна, 1994–2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/57-95-%D0%BF (дата звернення: 05.03.2019). – Назва з екрана.

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 : станом на 28.08.2018 // Законодавство України : інформ.-пошук. система. – Електрон. дані. – Україна, 1994–2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 (дата звернення: 05.03.2019). – Назва з екрана.

Андрущенко Т. С. Процедура нотаріального посвідчення аліментних договорів : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Т. С. Андрущенко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – 20 с.

Афанасьєва Л. В. Аліментні правовідносини в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Л. В. Афанасьєва ; НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2003. – 15 с.

Гаро А. О. Новели сімейного законодавства 2018: Новела №1 : Вивезення дитини за межі України з метою лікування, навчання, відпочинку дитини за кордоном без згоди другого з батьків / А. О. Гаро, Х. В. Христюк // Протокол : Юрид. Інтернет-ресурс. – Електрон. дані. – Україна, 2014–2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2OPTfQi (дата звернення: 15.03.2019). – Назва з екрана.

Дерій О. О. Аліментні зобов’язання в цивілістичному процесі : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. О. Дерій ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с.

Ромовська З. В. Права та обов’язки батьків і дітей / З. В. Ромовська. – Львів : Вища школа, 1975. – 145 с.

Сапейко Л. В. Правове регулювання аліментних обов’язків батьків та дітей : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Л. В. Сапейко ; Нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2003. – 187 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-02

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО