ОСОБЛИВОСТІ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «КІБЕРБЕЗПЕКА» В СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ

Автор(и)

  • Г. В. Форос Одеський державний університет внутрішніх справ, Ukraine
  • В. С. Жогов Одеський державний університет внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162068

Ключові слова:

кібербезпека, кіберпростір, кіберзахист, кіберзлочинність

Анотація

Статтю присвячено визначенню особливостей впровадження та удосконалення поняття «кібербезпека» в сучасній юридичній науці, проаналізовано систему джерел національного та міжнародного законодавства, яка регулює правовідносини в кіберпросторі. Проаналізовано різні підходи до поняття «кібербезпека», а також досліджено визначення безпеки як філософської категорії і розкрито її сутність.

Посилання

Internet World Stats (IWS) [Електронний ресурс]: https://www.internetworldstats.com/stats.htm.

Аналітична записка щодо Законопроекту «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.inau.org.ua/download.php?bd189ae6a731113f59c7d7fcacf193f3.

Беляков К. И. Управление и право в период информатизации. Монография. – Киев: Изд-во «КВІЦ», 2001. – 308 с.

Куцаєв В. В., Живило Є. О., Срібний С. П., Черниш Ю.О. Розширення термінології сучасного кіберпростору / Куцаєв В. В., Живило Є. О., Срібний С. П., Черниш Ю. О. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mino.esrae.ru/pdf/2014/3Sm/1387.doc.

Петров В. В. Щодо формування національної системи кібербезпеки України / В. В. Петров // Стратегічні пріоритети. – Київ: НІСД, 2013. – № 4(29). – С.127-130.

Про Стратегію національної безпеки України [Електронний ресурс]: Указ Президента України від 06.05.2015 № 287/2015. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

Cornish, P. Cyber Security and Politically, Socially and Religiously Motivated Cyber Attacks/ P. Cornish; Directorate-General for External Policies of the Union, Policy Department. – Brussels : European Parliament, 2009. – 34 p.

ISO/IEC 27032:2012 Information technology – Security techniques – Guidelines for cybersecurity [Електронний ресурс]: International Organization for Standardization https://www.iso.org/standard/44375.html.

Рекомендація МСЕ-Т Х.1205 від 18.04.2008 17-й ДК МСЕ-Т (2005-2008) ст. 8

Конвенція про кіберзлочинність [Електронний ресурс]: від 23.11.2001 ратифікована із застереженнями і заявами Законом № 2824-IV від 07.09.2005 – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575 – Назва з екрана.

Конституція України [Електронний ресурс]: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду: за станом на 30.09.2016 р. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України [Електронний ресурс]: Закон України від 05.10.2017 № 2163-VIII – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19 – Назва з екрана.

Тлумачення, значення слова «безпека» [Електронний ресурс]: Словник української мови, Академічний тлумачний словник (1970–1980) http://sum.in.ua/s/bezpeka.

Заплатинський В. М. Логіко-детермінантні підходи до розуміння поняття «Безпека». Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. / [редкол.: П. С. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 5. − 336 с. С. 90-98.

Что такое кибербезопасность? [Електронний ресурс]: Офіційний портал американської транснаціональної компанії Cisco https://www.cisco.com/c/ru_ru/products/security/what-is-cybersecurity.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-02

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС