ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. А. Чуваков Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162071

Ключові слова:

структура, національна безпека, об’єкт, закон, концепція, держава, безпека, особистість, суспільство, система

Анотація

У статті проаналізовано проблему встановлення об’єктів і структури національної безпеки України відповідно до положень Закону України «Про основи національної безпеки України». Виділено окремі елементи, які складають таку структуру, а також дана докладна характеристика кожного з них. На підставі здійсненого дослідження запропоновано авторську версію структурної складової національної безпеки України.

Посилання

Шершенев Л. И. Безопасность: государственные и общественные устои / Л. И. Шершенев // Безопасность. 1994. № 4 (20). С. 12-13.

Булавин В. И. Национальная безопасность современной России : дис. ... канд.юрид. наук : 12.00.01 / В. И. Булавин ; Нижегород. юрид. ин-т МВД РФ. Н. Новгород, 2002. 151 с.

Военная реформа: оценка угроз национальной безопасности России : приложение к информ.-аналит. журн. «Обозреватель-Observer» / А. И. Подберезкин [и др.] ; ред. Г. А. Зюганов ; Народно-патриот. Союз России ; Всерос. обществ.-полит. движение «Духовное наследие». М., 1997. 87 с.

Stpausz-Hupe R. Geopoliticz. The Struggle for Space Power / R. Stpausz-Hupe. NewYork, 1942. 274 р.

Абалкин Л. И. Экономическая безопасность России: Угрозы и их отражение / Л. И. Абалкин // Вопр. экономики. 1994. № 12. С. 4-13.

О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 мая 2015 г. «О Стратегии национальной безопасности Украины» [Електронний ресурс]: Указ Президента Украины от 26 мая 2015 г. № 287/2015. – Режим доступу: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Конституція України : прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Ліпкан В. А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України / В. А. Ліпкан. К.: Текст, 2003. 600 с.

Данільян О. Г. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: навч. посіб. / О. Г. Данільян, О. П. Дзьобань, М. І. Панов. Х. : Фоліо, 2002. 285 с.

Чуваков О. А. Теоретичні аспекти визначення поняття «національна безпека». Európska tradícia v medzinárodnom práve: uplatňovanie ľudských ráv: мedzinárodná vedecká konferencia (Bratislava, Slovenská Republika, 6–7 máj 2016 r.). Bratislava, 2016. P. 188–191.

Чуваков О. А. Основи національної безпеки як об’єкт кримінально-правової охорони. 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали міжнар. наук.-практ конф. (м. Харків, 13–14 жовт. 2011 р.). Харків: Право, 2011. С. 387–391.

Чуваков О. А. Національна безпека як об’єкт кримінально-правової охорони. Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 18 груд. 2015 р.). Одеса: Фенікс, 2015. С. 39–42.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-02

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС