РОЛЬ ПРОКУРОРА В ДОДЕРЖАННІ ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС ОБМЕЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Автор(и)

  • К. Г. Шаповалова Варненський вільний університет імені Чорноризця Храбра, Bulgaria

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162073

Ключові слова:

кримінальне провадження, законність, прокурор, органи розслідування, процесуальні гарантії

Анотація

Досліджено питання процесуальної діяльності прокурора щодо додержання законності в кримінальному провадженні; проаналізовано питання обмежень та порушень конституційних прав та свобод на досудовому розслідуванні, гарантій законності досудового розслідування, розроблено конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.

Посилання

Захарова О. С. Законность в юрисдикционной правовой сфере / Правовая наука и реформа юридического образования : сб. науч. трудов. Вып. 21: «Правовой нигилизм» и «чувство законности в России»: соотношение, значение, формы / под ред. Ю.Н. Старилова. Воронеж : Изд-во ВГУ, 2007. С. 70-79.

Ковтун Н. Я. Процессуальные нарушения, обусловливающие возможность возвращения уголовного дела прокурору. Уголовный процесс. 2006. № 8. С. 26-29.

Печенкін І. Нагляд за додержанням законів органами внутрішніх справ при прийнятті та вирішенні заяв і повідомлень громадян про злочини. Право України. 1999. № 2. С. 44-47.

Мичко М. І. Проблеми функцій і організаційного устрою прокуратури України: дис. … докт. юрид. наук. Харків, 2001. 376 с.

Рибалко Г. С. Правозахисна діяльність органів прокуратури України: монографія. Харків, 2014. 208 с.

Печников Н. П. Проблемы теории и практики прокурорского надзора в современных условиях : конспект лекций. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. 60 с.

Юсубов В. В., Манівлець Е. Є. Забезпечення прокурором законності у стадії порушення кримінальної справи. Теорія та практика кримінального судочинства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20, 21 трав. 2011 р.). Харків: Титул, 2011. С. 73-75.

Трагнюк Р. Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів, що забезпечують права обвинуваченого : дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2003. 218 с.

Назаров В. В. Обмеження конституційних прав людини в кримінальному провадженні : автореф. дис. … канд. юр. наук. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. 36 с.

Молдован В. В. Молдован А. В. Порівняльне кримінально-процесуальне право : України, ФРН, Франція, Англія, США : навч. посібн. К. : Юрінком Інтер, 1999. 400 с.

Желтобрюхов С. П. Прокурорский надзор как гарантия законности в Российском государстве (проблемы теории и практики): Автореф. дис... канд. юрид. наук. Саратов, 1999. 27 с.

Боннер А. Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. М. : Российское право, 1992. 320 с.

Котюк І. І. Відмова від засади законності – шлях до беззаконня. Юридичний вісник України. № 5. 2-8 лютого 2018. С. 12-13.

Что стоит за повальными обысками у бизнеса, которые идут по всей Украине. URL : http://ua-banker.com.ua/articles-and-analytics/criticism/29361.

Права людини в Україні – 2017. Доповідь правозахисних організацій / О. М. Павліченко, О. А. Мартиненко / Українська Гельсінська спілка з прав людини. Київ, 2018. 92 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-02

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС