DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.34.169539

ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

В. В. Назаров

Анотація


Досліджено питання системи засад кримінального провадження, їх нормативний зміст, вплив на практичну діяльність органів розслідування, забезпечення і захист прав і свобод учасників провадження, проаналізовано проблемні питання реалізації засад кримінального провадження, виявлено прогалини чинного законодавства, які створюють передумови його реформування.

Ключові слова


засади кримінального провадження; система засад; законність; верховенство права; учасники кримінального провадження

Повний текст:

PDF

Посилання


Капля О. М. Верховенство права в системі засад (принципів) кримінального провадження. Європейські перспективи. № 3. 2018. С. 55-61.

Что стоит за повальными обысками у бизнеса, которые идут по всей Украине URL : http://ua-banker.com. ua/articles-and-analytics/criticism/29361.

Минулого року найбільше порушень прав людини було у Росії – ЄСПЛ URL : https://www.ukrinform.ua/ rubric-world/2626535-minulogo-roku-najbilse-porusen-prav-ludini-bulo-u-rosii-zvit-espl.html.

Козаченко В. І. Засада законності у кримінальному процесі федеративної республіки Німеччини та України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. К., 2018. 20 с.

Государственное право Германии. Сокращенный перевод немецкого семитомного издания / отв. ред. Б. Н. Топорнин. М. : ИГиП РАН, 1994. Т. 2. 320 c.

Eser A. Human rights guarantees for criminal law and procedure in the EU-Charter of Fundamental Rights / Albin Eser Thomas / International Symposium on EU-Integration and Guarantee of Human Rights Session II at Risumeikan University (Kyoto, 18.04.2008). Ritsumeikan Law Review, International Edition, 2009. № 26. S. 163–190.

Филимонов Б. А. Основы теории доказательств в германском уголовном процессе. М. : СПАРК, 1994. 157 с.

Брестер А. А., Быковская А. С. Сравнительно-правовой анализ упрощенного производства в уголовном процессе России и Германии. Актуальные проблемы российского права. 2015. № 12. С. 162–170.

Кутазова И. В. Уголовный процесс зарубежных государств: учеб-метод. пособ. Беранул, 2014. 28 с.

Eisenberg U. Beweisrecht der StPO: Spezialkommentar. Munchen: Verlag C.H. Beck, 2008. 973 s.

Eser A. The «adversarial» procedure: a model superior to other trial systems in international criminal justice? Refl exions of a judge / Albin Eser. ICTY: towards a fair trial? Wien: NWV, 2008. S. 206–227.

Висновок Директорату з питань правосуддя та захисту людської гідності Генерального директорату І – Права людини і верховенство права Ради Європи «Щодо проекту кримінально-процесуального кодексу України» / Лорени Бахмайєр-Вінтер, Джеремі МакБрайда Баристера, Еріка Сванідзе. Страсбург, 2011.91 с.

Галаган О. І., Письменний Д. П. Поняття та система засад (принципів) кримінального провадження. Науковий вісник національної академії внутрішніх справ. К., 2013. № 4. С. 167–172.

Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право : навч. посіб. К. : Істина, 2005. 456 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.