№ 34 (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПЕРСОНАЛІЇ

ЗАБУТІ ІМЕНА: ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ РЕННЕНКАМПФ PDF (Русский)
Б. С. Бачур 8-14

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
М. Р. Гарат 15-22
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ PDF
Я. В. Петруненко 23-28
ВПЛИВ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – БОРЖНИКА НА ІСНУВАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПОРУЧИТЕЛЯ PDF
С. А. Придатко 29-35
ДО ПИТАННЯ ПРО ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ PDF
В. В. Стукаленко 36-41

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ ПРАВО

ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК В УКРАЇНІ – БУТИ ЧИ НЕ БУТИ : АНАЛІЗ З ТОЧКИ ЗОРУ ПЕРСПЕКТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА PDF
С. О. Костенко 42-47
ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ PDF
А. О. Лесько 48-56
ПОНЯТТЯ ПЕНСІЇ У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
А. В. Скоробагатько 57-63
ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ: ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Л. М. Токарчук 64-69
ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ АВТОРСЬКИХ ДОГОВОРІВ PDF
О. І. Яблокова 70-75

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; КРИМІНАЛІСТИКА

ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ PDF
В. В. Назаров 76-82
РЕЙДЕРСТВО ЯК РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА БЕЗПЕЦІ ВЛАСНИКА БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ PDF
О. Ю. Ніпіаліді 83-88
ПРАВОВА ПРИРОДА ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ЗА ЧИННИМ КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ PDF
Т. О. Павлова 89-94
АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ PDF
А. О. Панасюк 95-100

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «КОМЕРЦІЙНА ТАЙНА» ТА «РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ» В ЗАКОНОДАВСТВІ БІЛОРУСІ І УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ PDF (Русский)
А. А. Богустов 101-105
ВЖИТТЯ АДЕКВАТНИХ ЗАХОДІВ ЯК ОЗНАКА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ: АНАЛІЗ ДОСВІДУ США PDF
А. О. Гачкевич, Т. Р. Казарян 106-115
ТОРПЕДУЮЧИЙ ПОЗОВ ЯК РІЗНОВІД FORUM SHOPPING В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ ЕВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Частина I : Передумови « торпедуючого позову» та Декрет ЄС № 44/2001 PDF (Русский)
Е. М. Левандовскі 116-124
ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ PDF
К. В. Мануїлова 125-130
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕПАТРИАЦИИ МОРЯКОВ PDF (Русский)
В. І. Палько 131-137