DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.35.181336

РОЛЬ ЮНЕСКО В БОРОТЬБІ З ДОПІНГОМ

Т. М. Акуленко

Анотація


Стаття присвячена огляду ролі ЮНЕСКО в сучасній антидопінговій боротьбі. Розглянуті основні історичні етапи створення цієї організації та її становлення як провідної установи Організації Об’єднаних Націй в галузі фізичного виховання, спорту та боротьби з допінгом. ЮНЕСКО на момент свого створення в 1945 році була достатньо далекою від спортивних та антидопінгових питань, але на теперішній момент вона перетворилася в одну з провідних установ Організації Об’єднаних Націй в галузі фізичного виховання та спорту, а також одну з найбільших міжурядових організацій світу, що протистоїть використанню допінгу в професійному спорті.


Ключові слова


ЮНЕСКО; спорт; допінг у спорті; антидопінгова діяльність; Міжнародна конвенція ЮНЕСКО про боротьбу з допінгом в спорті; Антидопінговий кодекс.

Повний текст:

PDF

Посилання


UNITED NATIONS (2019). Charter of the United Nations, 1945. Retrieved from: https://www.un.org/en/charter-united-nations/.

Casini, L. (2006). Global Hybrid Public-Private Bodies: the World Anti-Doping Agency (WADA). International Organizations Law Review,2, 425-487.

Schwarcz, S.L.(2018). Soft Law as Governing Law.Duke Law School Public Law & Legal Theory Series Paper,2019-8.Retrieved from: https://ssrn.com/abstract=3307418.

Wikipedia (2019). The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO.

Larionova, M.V. (Ed.) (1971). The Sport Manifesto, 1964. Moscow: Soviet Sport [in Russian].

Blazheyev, V.V., & Bayramov, V.M. (2016). Sports law of Russia. Moscow: Prospect. [in Russian].

Borodko, M. V. (2000). UNESCO: history of creation and modern structure. Pedagogika, 2, 81-89. [in Russian].

UNESCO (2019). International Charter of physical education and sport, 1978. Retrieved from: http://www.unesco.org/education/pdf/SPORT_E.PDF.

The Council of Europe (2019). Anti-Doping Convention, 1989. Retrieved from: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007b0e0.

UNESCO Official Website. (2019). Anti-Doping in Sport. Retrieved from: http://www.unesco.org/new/social-and-human-sciences/themes/anti-doping/unesco-and-wada/.

World Anti-Doping Agency (2019). Anti-Doping Code, 2015. Retrieved from: https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2015-code-ru.pdf.

UNESCO (2019). International Convention against Doping in Sport,2005. Retrieved from: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31037&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Charter of the United Nations. Режим доступу: https://www.un.org/en/charter-united-nations/.

Casini, L. (2006). Global Hybrid Public-Private Bodies: the World Anti-Doping Agency (WADA). International Organizations Law Review, 2. – С. 425-487.

Schwarcz, S.L. Soft Law as Governing Law. (2019). Duke Law School Public Law & Legal Theory Series Paper, 2019-8, Режим доступу: https://ssrn.com/abstract=3307418.

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO.

Манифест о спорте / отв. ред. М.В. Ларионова. – М.: Советский спорт, 1971. – 25 с.

Блажеев В. В. Спортивное право России / В. В. Блажеев, В.М. Байрамов. – Москва: Проспект, 2016. – 640 с.

Бородько М.В. ЮНЕСКО: история создания и современная структура / М.В. Бородько //Педагогика. – 2000. – № 2. – С. 81-89.

International Charter of physical education and sport. Режим доступу: http://www.unesco.org/education/pdf/SPORT_E.PDF.

Anti-Doping Convention. Режим доступу: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007b0e0.

Doping education brochure. Режим доступу: http: //www.unesco.org/new/ru/social-and-human-sciences/themes/anti-doping/education-resources/doping-education-brochure/.

Всесвітній антидопінговий кодекс. / Національний антидопінговий центр України. [Перекл. з англ]. – К. : АВІАЗ, 2008. – 111 с. Режим доступу: https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2015-code-ru.pdf.

International Convention against Doping in Sport.Режим доступу: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31037&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

Copyright (c) 2019

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.