№ 35 (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ; КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

СПІРНІСТЬ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА У ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ PDF
О. М. Калашник 8-15
СИНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПАРНОСТІ АГРЕСІЇ І ТОЛЕРАНТНОСТІ PDF
І. С. Смазнова 16-24
ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
В. М. Тернавська 25-32

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

СУЧАСНИЙ СТАН АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ PDF
Ж. А. Коваленко 33-43
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я PDF
О. М. Миколенко 44-53
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА PDF
А. А. Циганенко 54-60

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

ПРАВОВІ ПРЕЗУМПЦІЇ ТА ОЦІНКА ДОСТОВІРНОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
О. Ю. Гусєв 61-71

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

НАРКОТИЧНА ЗАЛЕЖНІСТЬ: КАРАТИ АБО ЛІКУВАТИ? PDF
І. О. Бєльчіков, А. С. Кривошликова 72-78

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

РОЛЬ ЮНЕСКО В БОРОТЬБІ З ДОПІНГОМ PDF
Т. М. Акуленко 79-88
ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК «ЖИВЕ ПРАВО» ТА КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ЖИТТЯ PDF
В. П. Кононенко 89-95
ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ERGA OMNES В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ: ДО ПИТАННЯ ПРО СПОСОБИ PDF (English)
О. О. Нігреєва 96-105