DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.35.181341

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

А. А. Циганенко

Анотація


В статті розглядається проблема організаційно-правового удосконалення діяльності Національної поліції у сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Подаються авторські пропозиції щодо методологічних, наукових та організаційних механізмів процесів удосконалення. Подається категорія публічної безпеки як складової частини забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Визначаються рівні процесу удосконалення, в результаті цього формується концепція сервісної держави як елементу забезпечення прав і свобод людини і громадянина правоохоронними органами.


Ключові слова


права людини і громадянина; публічна безпека; забезпечення; Національна поліція; концепція; сервісна держава

Повний текст:

PDF

Посилання


Armash, N. (2019). Democratic principles for the formation of public authorities. Społeczeństwo i Polityka, 1. Pultusk [in Russian].

Bezzubov, D.O. (2019). Investment security: economic regulation. Yurydychnyi visnyk «Povitriane ta kosmichne pravo», 1(2) [in Ukrainian].

Bondarenko, V.V. (2018). Training of patrol officers: content and perspectives. Kyiv : Kandyba [in Ukrainian].

National human rights mechanisms in Ukraine. (2019). Retrieved from: http://khpg.org/index.php?id=1151414949#_ftn2 f [in Ukrainian].

Negodchenko O.V. (2003). Organizational and legal principles of the activities of law enforcement bodies in the field of human rights and freedoms. Donetsk: DNU [in Ukrainian].

Bezzubov, D.O. (2011). Administrative coercion of law enforcement agencies in Ukraine’s national security system. Byuleten z obminu dosvidom roboty, 185 [in Ukrainian].

Cyppelius, R. (2004). Legal methodology (R. Kornut, Trans.). Kyiv: Referat [in Ukrainian].

Sytnyk, G. P, Olujko, V. M., & Vavrynyachuk, M. P. (2007). National security of Ukraine. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].

Halunko, V. & Armash, N. (2019). Administrative law of Ukraine. Full Course: Tutorial. Kherson: OLDІ-PLUS [in Ukrainian].

Chirik, S. (2017). Ways to improve the legislation of Ukraine on the principles of administrative activity of the patrol police. Pidpryiemstvo. Hospodarstvo. Pravo, 3 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Армаш Н. Демократические принципы формирования органов публичной власти / Н. А. Армаш // Społeczeństwo i Polityka. – 2019. – № 1. – C. 55-69.

Беззубов Д.О. Інвестиційна безпека: господарсько-правове регулювання / Д.О. Беззубов // Юридичний вісник «Повітряне та космічне право». – 2019. – № 1, Т. 2.– C.125-131.

Бондаренко В. В. Професійна підготовка працівників патрульної поліції: зміст і перспективні напрями : монографія / В. В. Бондаренко. – К. : ФОП Кандиба Т. П., 2018. – 524 с.

Національні механізми забезпечення прав людини в Україні. Режим доступу: http://khpg.org/index.php?id=1151414949#_ftn2 (дата звернення: 4 березня 2019).

Негодченко О.В. Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини: монографія / О.В Негодченко. – Донецьк: ДНУ, 2003. – 448 с.

Беззубов Д. О. Адміністративний примус органів внутрішніх справ у системі національної безпеки України/ Д. О. Беззубов // Бюлетень з обміну досвідом роботи. – 2011. – № 185. – Київ: Управління вид.-поліграф. Діяльності ГШ МВС України. – С. 122–131.

Циппеліус Р. Юридична методологія/ Р.Циппеліус; [пер., адапт., прикл. з права України і список термінів Р. Корнута]. – Київ: Реферат, 2004. – 176 с.

Національна безпека України: навчальний посібник / [ Г. П. Ситник, В.М.Олуйко, М. П. Вавринячук]. – Київ: Кондор, 2007. – 616 с.

Адміністративне право України. Повний курс : підручник / [В.Галунько, П. Діхтієвський, О.Кузьменко та ін.]. – Видання друге. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 520 с.

Чирик С. Шляхи вдосконалення законодавства України щодо принципів адміністративної діяльності патрульної поліції / С.Чирик //Підприємство. Господарство. Право. – 2017. – № 3 – С.178-181.

Copyright (c) 2019

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.