DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.35.181345

СПІРНІСТЬ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА У ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

О. М. Калашник

Анотація


У статті проаналізована проблема обліку іноземців та осіб без громадянства (в тому числі біженців), які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків. Наведено основні проблеми обліку іноземців та осіб без громадянства, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків. Вказано про неможливість, на сьогодні, реалізувати право іноземців та осіб без громадянства на відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків. Обґрунтовано пропозиції щодо вирішення цієї проблеми шляхом правотворчості або шляхом скасування незаконних положень в судовому порядку. Наведений перелік та проведений аналіз основних національних нормативно-правових актів у сфері забезпечення можливості обліку іноземців та осіб без громадянства, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в Україні.


Ключові слова


права іноземців та осіб без громадянства; реєстраційний номер облікової картки платника податків; права біженців; облік платників податків; скасування положень підзаконного нормативного акту.

Повний текст:

PDF

Посилання


Tax Code of Ukraine. (2010, December 2) Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17[in Ukrainian].

On registration of individual sin the State Register of Individuals-Payers: The regulation was approved by the Order of the Ministry of Finance of Ukraine № 822 (2017, September 29) Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1306-17 [in Ukrainian].

Constitution of Ukraine (1996, June 28) Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

About the Ministry of Justice of Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 228 (2014, July 2). Retrieved from: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF [in Ukrainian].

Chekhovych, S. B. (2001) Legal aspects of migration processes in Ukraine. Kyiv: VIPOL [in Ukrainian].

Andriienko, V. D. (1998) Problems of creation and activity of executive authorities of Ukraine eonregulation of external migration] // Bizhentsi ta mihratsiia: ukrainskyi chasopys prava i polityky, 3-4, 91-93 [in Ukrainian].

Malynovska, O. A. (2003) Refugees in the world and in Ukraine: models for solving the problem. Kyiv: Heneza [in Ukrainian].

Bosyi, V. P. (2015) Institutional and legal system of refugee rights in Ukraine. Naukovi pratsi MAUP, 44(1), 118–125 [in Ukrainian].

Law of Ukraine on the legal status of foreigners and stateless persons № 3773-VI (2011, September 9) Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17 [in Ukrainian].

Law of Ukraine on the principles of preventing and combating discrimination in Ukraine № 5207-VI. (2012, September 2) Retrieved from:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17 [in Ukrainian].

Law of Ukraine about refugees and persons in need of additional or temporary protection № 3671-VI. (2011, July 8) Retrieved from:: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Податковий кодекс України: Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.– 2011.– № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст.112. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків: Положення затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1306-17.

Конституція України від 28 червня 1996 року. – Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Про Міністерство юстиції України: Положення, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 228. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF.

Чехович С. Б. Юридичні аспекти міграційних процесів в Україні / С. Б. Чехович. – К.: ВІПОЛ, 2001. – 288 с.

Андрієнко В. Д. Проблеми створення і діяльності органів виконавчої влади України з регулювання зовнішньої міграції/ В. Д. Андрієнко. // Біженці та міграція: український часопис права і політики. – 1998. – № 3-4. – С. 91–93.

Малиновська О. А. Біженці у світі та в Україні: моделі вирішення проблеми / О. А. Малиновська. – К.: Генеза, 2003. – 288 с.

Босий В. П. Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ, Інстутиційно-правова система забезпечення прав біженців в Україні. Наукові праці МАУП. – 2015. – Вип. 44(1) . – С. 118–125

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 вересня 2011 року № 3773-VI. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 06 вересня 2012 року № 5207-VI. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17

Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 08 липня 2011 року № 3671-VI. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17.

Copyright (c) 2019

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.