DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.35.181347

НАРКОТИЧНА ЗАЛЕЖНІСТЬ: КАРАТИ АБО ЛІКУВАТИ?

І. О. Бєльчіков, А. С. Кривошликова

Анотація


У статті досліджений вплив наркотичних речовин на здоров’я особи, яка страждає від наркотичної залежності. Актуальність обраної теми зумовлена наведеними у статті статистичними даними, відповідно до яких 29,5 млн. осіб з числа споживачів наркотичних речовин страждають від розладів, пов’язаних із вживанням наркотичних засобів та викликаних цими засобами. Наведені приклади змін структури головного мозку, до яких призводить систематичне вживання наркотичних речовин, які дозволяюсь кваліфікувати страждаючу від наркоманії людину як хвору і таку, що потребує лікування. Наразі у науковій спільноті відсутня єдність позицій щодо того, карати чи лікувати наркозалежну людину, а комплексне дослідження існуючих у світовій практиці лікувально-виховних заходів до таких осіб здійснено не було. У даній статті здійснена спроба вирішити цю проблему та виокремити загальні тенденції лікування, яке застосовується до людей, страждаючих від наркотичної залежності, замість покарання.


Ключові слова


наркотична залежність; незаконний обіг наркотичних речовин; візуалізація головного мозку; лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Ivanova M.A., Pavlova T.M., Buzik O.Zh. (2010) On the organization of medical care for patients with drug addiction. Voprosy narkologii, 4 [In Ukrainian].

United Nations World Drug Report: Summary, Conclusions and Policy Implications. Retrieved from: https://www.unodc.org/doc/wdr2018/WDR_2018_PressRealeaseRUS.PDF

Law of Ukraine About drugs, psychotropic substances and precursors No 60/95-VR (1995, February 15) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

On approval of the list of drugs, psychotropic substances and precursors: resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2000, May 6). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy [in Ukrainian].

Illegal storage, manufacture and purchase of drugs and psychotropic substances. Retrieved from: http:// www.pozov.com.ua/ua/posts_ua/zberigannja-narkotykivpsyhotropiv.html.

The Criminal Code of Ukraine (2001, April 5). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

Evsjukova N.V., Kuzina I.R., Ahadov T.A. (2008) Brain morphometry in drug-dependent patients before and after stereotactic intervention. Sibirskij medicinskij zhurnal, 3 [In Ukrainian].

Drugs, Brains, and Behavior: The Science of Addiction. Retrieved from: https://d14rmgtrwzf5a.cloudfront.net/sites/default/files/soa.pdf

Joanna S. Fowler, Ph.D., Nora D. Volkow, M.D., Cheryl A. Kassed, Ph.D., M.S.P.H., and Linda Chang, M.D. (2007) Imaging the Addicted Human Brain. Sci Pract Perspect, 2. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2851068/

Principles of Drug Abuse Treatment for Criminal Justice Populations. Retrieved from: https://d14rmgtrwzf5a.cloudfront.net/sites/default/files/txcriminaljustice_0.pdf.

Savchenko A.V. (2014) Criminal legal counteraction to drug trafficking: international and national standards. [In Ukrainian].

On approving the action plan for 2019-2020 on the implementation of the State Drug Policy Strategy for the period up to 2020: the decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2019, February 5). Uriadovyi kurier [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Иванова М.А. К вопросу об организации медицинской помощи больным с наркотической зависимостью / М.А. Иванова, Т.М. Павлова, О.Ж. Бузик // Вопросы наркологии. – 2010. – №4. – С. 117-122.

Всемирный доклад Организации Объединенных Наций о наркотиках за 2018 год: резюме, выводы и политические последствия. Режим доступу: https://www.unodc.org/doc/wdr2018/WDR_2018_PressRealeaseRUS.PDF

Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: Закон України № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради. – 1995. – №10. – Ст. 60.

Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 // Офіційний вісник України. – №19. – Ст. 789.

Незаконне зберігання, виготовлення та придбання наркотиків та психотропних речовин. Режим доступу: http://www.pozov.com.ua/ua/posts_ua/zberigannja-narkotykivpsyhotropiv.html.

Кримінальний кодекс України: Закон України № 2341-III від 05 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 25. – Ст. 131.

Евсюкова Н.В. Мрт-морфометрия головного мозга у наркозависимых пациентов до и после стереотаксического вмешательства / Н.В. Евсюкова, И.Р. Кузина, Т.А. Ахадов // Сибирский медицинский журнал. – 2008. – № 3. – С. 96-100.

Drugs, Brains, and Behavior: The Science of Addiction. Retrieved from: https://d14rmgtrwzf5a.cloudfront.net/sites/default/files/soa.pdf

Joanna S. Fowler, Ph.D., Nora D. Volkow, M.D., Cheryl A. Kassed, Ph.D., M.S.P.H., and Linda Chang, M.D. Imaging the Addicted Human Brain. / Joanna S. Fowler, Ph.D., Nora D. Volkow, M.D., Cheryl A. Kassed, Ph.D., M.S.P.H., and Linda Chang, M.D // Sci Pract Perspect. – 2007. №2. P. 4–16. Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2851068/

Principles of Drug Abuse Treatment for Criminal Justice Populations. Retrieved from: https://d14rmgtrwzf5a.cloudfront.net/sites/default/files/txcriminaljustice_0.pdf.

Савченко А.В. Кримінально-правова протидія незаконному обігу наркотиків: міжнародні та національні стандарти / А.В. Савченко. – К.: НАВС, 2014. – 146 с.

Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 56-р від 6 лютого 2019 року // Урядовий кур’єр. – № 36.

Copyright (c) 2019

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.