DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.36.184854

ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ ЗА СТАТУТАМИ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО (XVI ст.)

В. А. Шершенькова

Анотація


Стаття присвячена дослідженню одному із етапів розвитку законодавства про військові злочини на українських землях у XVI ст. Проаналізовано розділ ІІ Статутів Великого князівства Литовського (1529 р., 1566 р., 1588 р.). Визначено групи військових злочинів та систему покарань за військові злочини. Розглянуто зміни, які були внесені до законодавства про військові злочини.


Ключові слова


історія українського права; кримінальне право; військові злочини; покарання; Велике князівство Литовське

Повний текст:

PDF

Посилання


Kulchytskyi, V. S., Tyshchyk, B. I. (2007). History of the State and Law of Ukraine. Kyvi: Vydavnychyi Dim «InIure» [in Ukrainian].

Kivalov, C. V., Muzychenko, P. P., Pankov, A. I. (2002). Statutes of the Grand Duchy of Lithuania: In 3 volumes. – Volume I. The Statute of the Grand Duchy of Lithuania in 1529. Odesa: Yurydychna literature [in Ukrainian].

Kivalov, C. V., Muzychenko, P. P., Pankov, A. I. (2002). Statutes of the Grand Duchy of Lithuania: In 3 volumes. – Volume IІ. The Statute of the Grand Duchy of Lithuania in 1566. Odesa: Yurydychna literature [in Ukrainian].

Kivalov, C. V., Muzychenko, P. P., Pankov, A. I. (2002). Statutes of the Grand Duchy of Lithuania: In 3 volumes. – Volume IІІ. The Statute of the Grand Duchy of Lithuania in 1588. Odesa: Yurydychna literatura [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кульчицький В. С., Тищик Б. Й. Історія держави і права України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Кульчицький, Б. Й. Тищик – К.: Видавничий Дім «ІнЮре», 2007. – 624 с.

Статути Великого князівства Литовського: У 3-х томах. – Том І. Статут Великого князівства Литовського 1529 року / За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. – Одеса: Юридична література, 2002. – 464 с.

Статути Великого князівства Литовського: У 3-х томах. – Том ІІ. Статут Великого князівства Литовського 1566 року / За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 560 с.

Статути Великого князівства Литовського: У 3-х томах. – Том ІІІ. Статут Великого князівства Литовського 1588 року / За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. – Одеса: Юридична література, 2004. – 568 с.

Copyright (c) 2019

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.