№ 36 (2019)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ

ДУХ ЯК ВЗАЄМОДІЯ МИСЛИТЕЛЬНО-СПОГЛЯДАЛЬНИХ ТА ВОЛЬОВИХ ПРОЦЕСІВ ЛЮДИНИ ЯК ДУХОВНОЇ СУТНОСТІ PDF
В. П. Плавич 8-18
ПРИРОДА НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ PDF
З. О. Погорєлова 19-25
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОТИПРАВНИХ АНОМАЛІЙ PDF
Г. М. Чувакова 26-35
ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ ЗА СТАТУТАМИ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО (XVI ст.) PDF
В. А. Шершенькова 36-41

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО (ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО) ПРАВА PDF (Русский)
А. А. Богустов 42-46
РОЛЬ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАЙНЯТОСТІ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ PDF
В. К. Малолітнева 47-58

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

СУТНІСНИЙ АНАЛІЗ ПРИНЦИПУ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ СІМ’Ї PDF
М. В. Менджул 59-66
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗУСТРІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ РОЗГЛЯДІ ЗАЯВ ПРО АРЕШТ МОРСЬКОГО СУДНА НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА PDF
М. В. Мурзенко 67-74
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА PDF
О. М. Потопахіна, М. М. Ячменська 75-83

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

ДОПИТ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ЕКСПЕРТА ЯК СПОСІБ ОЦІНКИ ДОСТОВІРНОСТІ І ОБҐРУНТОВАНОСТІ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТИЗИ PDF
І. О. Бєльчіков, О. Г. Хріщева 84-90
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРОПАГАНДУ ВІЙНИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН PDF
У. З. Коруц 91-97