DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.36.184869

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗУСТРІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ РОЗГЛЯДІ ЗАЯВ ПРО АРЕШТ МОРСЬКОГО СУДНА НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

М. В. Мурзенко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей та проблемних питань застосування зустрічного забезпечення при розгляді заяв про арешт морського судна на забезпечення позову в порядку цивільного судочинства. Проаналізовано практику місцевих судів в контексті дотримання основних засад цивільного судочинства та положень Міжнародної конвенції з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна 1952 р., виявлено проблемні питання застосування зустрічного забезпечення при розгляді відповідних заяв, сформульовано висновки та рекомендації щодо вдосконалення цивільного процесуального законодавства, та практичного застосування норм що регулюють забезпечення позову шляхом накладення арешту на морське судно.


Ключові слова


зустрічне забезпечення; забезпечення позову; арешт морського судна; морська вимога

Повний текст:

PDF

Посилання


Decision of the Constitutional Court of Ukraine no. 5-rp/2005 as of September 22, case # 1-17/2005 // Official Journal of Ukraine. – 2005. – № 39 – art. 2490;.

Ruling of Tsuryupinsk district court of Kherson Region dated 2017, May 31, case № 664/1059/17 [Internet resource] // United state register of court decisions. – Access mode: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66841917

Ruling of Hmilnyk city-district court of Vinnitsa Region dated 2017, September 10, case № 149/2169/17[Internet resource] // United state register of court decisions. – Access mode: http://reyestr.court.gov.ua/Review/69451626;

Ruling of Uzhgorod city-district court of Transcarpathian Region dated 2016, September 28, case № 308/8263/16 [Internet resource] // United state register of court decisions. – Access mode: http://reyestr.court.gov.ua/Review/61604838;

Civil procedural code of Ukraine (2004, March 18) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

Luspenyk D. D. (2017) Counterpart security. A few difficult questions about applying a new institute that judges will face: Zakon I biznes, 34 Retrieved from: https://zib.com.ua/ua/print/130073-kilka_skladnih_pitan_schodo_zastosuvannya_zustrichnogo_zabez.html;

Shurin O.A. (2018) Lawsuit Institute: Theoretical and Practical Problems of Implementation: Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk, 1. Retrieved from: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v1_2018/42.pdf;

International Convention Relating to the Arrest of Sea-Going Ships dated (2012) Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. Official Journal of Ukraine, 37. [in Ukrainian].

Ruling of Reny district court of Odessa Region dated 2018, May 18, case № 510/606/18. United state register of court decisions. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74078305;

Ruling of Zavodskiy district court of Mykolayiv city dated 2018, August 06, case № 487/5038/18. United state register of court decisions. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/75731098;

Verdict of Supreme court dated 2019, April 10, case № 753/2380/18. United state register of court decisions. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81288258.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005 по справі № 1-17/2005//Офіційний вісник України. – 2005 р. – № 39 – Ст. 2490.

Ухвала Цурюпинського районного суду Херсонської області від 31 травня 2017 року по справі 664/1059/17 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66841917.

Ухвала Хмільницького міськрайонного суду у Вінницькій області від 10 жовтня 2017 року по справі № 149/2169/17 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/69451626.

Ухвала Ужгородського міжрайонного суду Закарпатської області від 28 вересня 2016 року по справі № 308/8263/16-ц [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/61604838.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №40. – Ст. 492.

Луспеник Д. Д. Зустрічне забезпечення. Кілька складних питань щодо застосування нового інституту, з якими стикнуться судді. [Електронний ресурс] // Закон і Бізнес. – № 34. – 2017. – Режим доступу до журналу: https://zib.com.ua/ua/print/130073-kilka_skladnih_pitan_schodo_zastosuvannya_zustrichnogo_zabez.html.

Шурин О. А. Інститут забезпечення позову: теоретичні та практичні проблеми реалізації. [Електронний ресурс] // Прикарпатський юридичний вісник. – № 1. – 2018. – Режим доступу до журналу: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v1_2018/42.pdf.

Міжнародна конвенція з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна від 10 травня 1952 року// Офіційний вісник України. – 2012 р. – № 37 – Ст. 1415.

Ухвала Ренійського суду Одеської області від 18 травня 2018 року по справі № 510/606/18 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74078305.

Ухвала Заводського районного суду м. Миколаєва від 06.08.2018 року по справі № 487/5038/18 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/75731098.

Постанова Верховного суду від 10 квітня 2019 року по справі № 753/2380/18 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81288258.

Copyright (c) 2019

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.