DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.36.184870

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА

О. М. Потопахіна, М. М. Ячменська

Анотація


Наукова стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних питань правового регулювання пенсійного забезпечення у разі втрати годувальника, проаналізовано законодавство щодо пенсійного страхування у разі втрати годувальника, а саме розглянуто порядок та умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, суб’єктний склад правовідносин із загальнообов’язкового пенсійного страхування у разі втрати годувальника з урахуванням матеріалів практики та позицій Верховного Суду, Європейського суду з прав людини, міжнародні та європейські стандарти з питань пенсійного забезпечення у зв’язку з втратою годувальника. Загалом, на підставі вивчення спеціальної літератури, чинного законодавства та практики його застосування, зарубіжного досвіду сформульовані пропозиції щодо удосконалення правового регулювання пенсійного страхування у разі втрати годувальника.


Ключові слова


законодавство щодо пенсійного страхування у разі втрати годувальника; пенсійне страхування у зв’язку з втратою годувальника; пенсії у зв’язку з втратою годувальника; непрацездатні члени сім’ї.

Повний текст:

PDF

Посилання


Constitution of Ukraine (1996, June 28). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042. [in Ukrainian]

Convention on Minimum Social Security (2016, June 28). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Kyiv: Parlam. vyd-vo[in Ukrainian]

Convention on Disability, Old Age and Loss of Nursing Benefits No. 128. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_326 [in Ukrainian]

European Social Security Code. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_329 [in Ukrainian]

About the draft Concept of social security of the population of Ukraine (1993, December 21). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

Report on the work of the Pension Fund of Ukraine in 2017, budget, activity priorities and Fund’s Work Plan for 2018. Retrieved from:https://www.pfu.gov.ua/32629-zvit-pro-rohttps-www-pfu-gov-ua-33226-zvitgolovy-pravlinnya-pensijnogo-fondu-ukrayiny-oleksiya-zarudnogo-pro-robotu- u-2017-rotsi-bot-pensionfund-ukrayiny-u-2017-rotsi-byudzhet-priorytety-diyaln /.

On Compulsory State Pension Insurance (2003, 10 July). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Kyiv: Parlam. vyd-vo. [in Ukrainian].

Diaz v. Spain. Judgment of the European Court of Human Rights dated 8 December 2009. Retrieved from: cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=MU%D1OZ%20%7C% 20D%CDAZ&sessionid=72944014&skin=hudoc en

On compulsory state social insurance (1999, September 23). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Kyiv: Parlam. vyd-vo. [in Ukrainian].

On judicial practice in cases of establishing facts of legal importance: Resolution of the Supreme Court of Ukraine. Retrieved from: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-95. [in Ukrainian].

Azarova E.G, Kozlov O.E (1983).Personality and Social Security in the USSR. [in Russian].

On the Prosecutor’s Office (2014, September 10). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Kyiv: Parlam. Vydvo [in Ukrainian].

On Amendments to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 261 (2017, August 31). Uriadovyi kurier [in Ukrainian].

Some issues of pension provision for citizens: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2008,March 26). Uriadovyi kurier [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: Міжнародний документ від 16.12.1966. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042.

Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення: Конвенція від 28.06.1952. Відомості Верховної Ради України.2016. № 36. Ст. 5.

Конвенція про допомоги по інвалідності, по старості і у зв’язку з втратою годувальника № 128: Конвенція від 29.06.1967 № 128. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_326.

Європейський кодекс соціального забезпечення: Міжнародний документ від 16.04.1964 № ETS № 48. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_329.

Про проект Концепції соціального забезпечення населення України: Постанова Верховної Ради України від 21.12.1993 № 3758-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 6. Ст. 31.

Звіт про роботу Пенсійного фонду України у 2017 році, бюджет, пріоритети діяльності та План роботи Фонду на 2018 рік. URL. https://www.pfu.gov.ua/32629-zvit-pro-rohttps-www-pfu-gov-ua-33226-zvit-golovy-pravlinnya-pensijnogo-fondu-ukrayiny-oleksiya-zarudnogo-pro-robotu-u-2017-rotsi-botu-pensijnogo-fondu-ukrayiny-u-2017-rotsi-byudzhet-priorytety-diyaln/.

Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003 р., № 49. Ст. 376

Diaz v. Spain. Judgment of the European Court of Human Rights dated 8 December 2009.URL: http: //cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=h bkm&action=html&highlight=MU%D1OZ%20%7C% 20D%CDAZ&sessionid=72944014&skin=hudoc en.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 23.09.1999 № 1105-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999 р. № 46. Ст. 403.

Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення: Постанова Верховного Суду України від 31.03.1995 № 5. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700‑95.

Азарова Е.Г., Козлов О.Є. Личность и социальное обеспечение в СССР. 1983. С.168.

Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. Відомості Верховної Ради України. № 2-3. Ст. 54.

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 р. № 261: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 611. Урядовий кур’єр від 31.08.2017. № 161.

Деякі питання пенсійного забезпечення громадян: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265. Урядовий кур’єр від 02.04.2008. № 61.

Copyright (c) 2019

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.