DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.36.184874

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРОПАГАНДУ ВІЙНИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

У. З. Коруц

Анотація


Стаття присвячена дослідженню питання кримінальної відповідальності за пропаганду війни в Україні. Незважаючи на велику суспільну небезпечність та міжнародний характер, кримінально-правова заборона пропаганди війни, як злочин проти миру, в європейських країнах майже не передбачена. Причина в тому, що поступово все більше європейських держав визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду і, відповідно, в їх національних кримінальних кодексах положення про відповідальність за міжнародні злочини (злочини проти миру та безпеки людства, воєнні злочини, геноцид тощо) зникають.
У статті розглянуто питання притягнення до кримінальної відповідальності за пропаганду війни в Україні. Проаналізовано особливості кримінального правопорушення пропаганди війни. Окрему увагу приділено дослідженню норм міжнародних договорів, що регулюють питання відповідальності за ці злочини.


Ключові слова


кримінальна відповідальність; пропаганда війни; кримінальне право; міжнародне право; агресія; воєнний конфлікт

Повний текст:

PDF

Посилання


The Rome Statute of the International Criminal Court № 995_588 (1998, July 17). Retrieved from: URLhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588.

Constitution of Ukraine. (1996, June 26). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Criminal Code of Ukraine. (2001, April 5). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. Kyiv. [in Ukrainian].

On the ratification of the Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part : Law of Ukraine No. 1678-VII. (1992, November 19). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18

Dudorov O. O, Khavroniuk M. I. (2014) Criminal law. Kyiv: Vaite. [in Ukrainian]

Pekar P. V. (2016) Propagation of war in the legislation on criminal liability of the post-Soviet countries. Nashe parvo, 2 (125-131). [in Ukrainian]

Mc. Gonagle (2011) Minority Rights, Freedom of Expression and of the Media: Dynamics and Dillemas. School of Human Rights Research Series (Vol. 44). (272) Cambridge-Antwerp-Portland.

Kearney, M., & Kearney, M. G. (2007) The prohibition of propaganda for War in International Law. Oxford, UK: Oxford University Press.

United Nations General Assembly Resolution 110 (II) “Measures to be taken against the propaganda and incendiaries of the new war”: Resolution of 03.11.1947 Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_274 (accessed 12/11/2019).

Determination of aggression: Resolution of December 14, 1974 No. 995_001-74. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_001-74 (accessed 11/11/2019). [in Russian]

Unified register of court decisions. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/ (accessed 12/11/2019).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Римський статут Міжнародного кримінального суду: Статут від 17.07.1998 р. № 995_588. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588 (дата звернення 12.11.2019).

Конституція України: станом на 1 вересня 2016 р.: відповідає офіц. тексту. Харків: Право, 2016. 82 с.

Кримінальний кодекс України. Офіційний вісник України. 2001. № 21. Стор. 1. Ст. 920.

Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16.09.2014 р. № 1678-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18 (дата звернення 12.11.2019).

Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Кримінальне право: навчальний посібник / за заг. ред. М. І. Хавронюка. Київ: Ваіте, 2014. 944 с.

Пекар П. В. Пропаганда війни в законодавстві про кримінальну відповідальність пострадянських країн. Наше право. 2016. № 2. С. 125-131.

Minority rights, freedom of expression and of the media: dynamics and dilemmas / T. McGonagle, et al. School of Human Rights Research Series Vol. 44. Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia 272 p.

Kearney, M., & Kearney, M. G. The prohibition of propaganda for War in International Law. Oxford, UK: Oxford University Press. 2007. P.191-242.

Резолюція 110 (II) Генеральної Асамблеї ООН «Заходи, що повинні вживатися проти пропаганди та розпалювачів нової війни»: Резолюція від 03.11.1947 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_274 (дата звернення 12.11.2019).

Определение агрессии : Резолюция от 14.12.1974 г. №995_001-74. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_001-74 (дата обращения 11.11.2019).

Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ (дата звернення 12.11.2019).

Copyright (c) 2019

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.