DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2015.19.44196

ЗАБУТІ ІМЕНА: ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ ЗАГОРОВСЬКИЙ (до 150-річчя Одеського (Новоросійського) університету)

Б. С. Бачур

Анотація


Стаття присвячена пам’яті професора О. І. Загоровського, відомого цивіліста у галузі сімейного права, який понад 25 років працював у Новоросійському університеті. Його життєвий шлях – це шлях вченого, який присвятив себе науці та вихованню майбутніх юристів, які продовжили славетні традиції університету.


Ключові слова


цивільне право; сімейне право; кримінальне право; законодавство; порівняльне правознавство

Повний текст:

PDF (Русский) PDF (English)

Посилання


Загоровский Александр Иванович // Энцикл. словарь : в 86 т. / под ред. К. К. Арсеньева, Ф. Ф . Петрушевского. – СПб. : Изд. О-ва Ф . А. Брокгауз – И. А. Ефрон, 1894. – Т. 12. – С. 122.

Професори Одеського (Новоросійського) університету. – О. : Астропринт, 2005. – С. 453.

Юридический факультет Харьковского университета за первые сто лет существования, 1805–1905 / под ред. М. П. Чубинского, Д. И. Багалая. – Х. : Печатное дело, 1908. – 310 с.

ДАОО, Ф. 45, оп. 4, спр. 1174, арк. 2-12.

Шершеневич Г. Ф . Наука гражданского права в России / Г. Ф. Шершеневич. – Казань, 1893. – 231 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.