№ 19 (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF (English)

Зміст

ПЕРСОНАЛІЇ

ЗАБУТІ ІМЕНА: ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ ЗАГОРОВСЬКИЙ (до 150-річчя Одеського (Новоросійського) університету) PDF (Русский) PDF (English)
Б. С. Бачур С. 8-12.
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ АНАТОЛІЯ СЕМЕНОВИЧА ВАСИЛЬЄВА PDF PDF (English)
О. І. Миколенко С. 13-18.

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ

ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ НА РОЗВИТОК КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ XX СТ. PDF PDF (English)
Н. К. Колібабчук С. 19-23.
ПЕРИФЕРІЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ ТА ЇЇ ПРАВОВЕ ОФОРМЛЕННЯ PDF PDF (English)
О. С. Мельничук С. 24-29.
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ PDF (Русский) PDF (English)
Р. С. Притченко С. 30-34.
ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВОВОГО СТАТУСУ» ТА СУМІЖНИХ КАТЕГОРІЙ PDF PDF (English)
Т. В. Степанова С. 35-40.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ PDF PDF (English)
З. В. Кузнєцова С. 41-47.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ПРАВ ІНОЗЕМЦІВ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ PDF PDF (English)
А. В. Левенець С. 48-53.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНА МЕНШИНА» У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ PDF PDF (English)
А. М. Мхітарян С. 54-58.
НОВЕЛИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ УКРАЇНИ PDF PDF (English)
С. В. Степанов С. 59-62.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ PDF PDF (English)
А. В. Максименко С. 63-68.
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ЯК НАПРЯМОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ PDF PDF (English)
К. М. Рудой С. 69-73.

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ ПРИ ПЕРЕГЛЯДІ АКТІВ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ PDF PDF (English)
О. М. Борщевська С. 74-79.
ЩОДО РЕФОРМИ «УКРЗАЛІЗНИЦІ» PDF PDF (English)
С. П. Буга С. 80-83.
ЩОДО ПОНЯТТЯ КОНЦЕРТНОГО ДОГОВОРУ PDF PDF (English)
В. П. Симонян С. 84-88.
ЩОДО ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА PDF PDF (English)
А. В. Смітюх С. 89-94.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ ПРАВО

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ДІЇ ПАТЕНТНИХ ПРАВ: ПРАГМАТИЧНА ПЕРЕОЦІНКА PDF PDF (English)
С. С. Драганов С. 95-100.
ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ВІДУМЕРЛОГО МАЙНА ЗА ЧИННИМ РОСІЙСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ PDF PDF (English)
В. Д. Жук С. 101-105.
ПОСЛУГИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН PDF (Русский) PDF (English)
С. М. Клейменова С. 106-110.

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО, ТРУДОВЕ ПРАВО

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ СУСПІЛЬСТВА PDF (Русский) PDF (English)
Д. М. Ситніков С. 111-118.
ПОНЯТТЯ МОРСЬКИХ РЕСУРСІВ PDF PDF (English)
О. В. Толкаченко С. 119-122.
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF PDF (English)
В. І. Труба, О. М. Потопахіна С. 123-128.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК РІЗНОВИД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF PDF (English)
О. Д. Гринь, О. І. Донченко С. 129-135.
ВЗАЄМОДІЯ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВІЗУАЛЬНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ PDF PDF (English)
Д. В. Назаренко С. 136-141.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ПОМИЛКИ У ОБСТАВИНІ, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ PDF PDF (English)
Б. М. Орловський С. 142-146.
ОСОБЛИВОСТІ ОБСТЕЖЕННЯ ПУБЛІЧНО НЕДОСТУПНИХ МІСЦЬ, ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ PDF PDF PDF (English)
Д. М. Толпиго С. 147-152.

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО, МОРСЬКЕ ПРАВО

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА В НАУКОВИХ ПІДХОДАХ І КОНЦЕПЦІЇ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН PDF (Русский) PDF (English)
А. Г. Аллахвердієв С. 153-159.
ЩОДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПОРТОМ PDF PDF (English)
Л. В. Валуєва С. 160-164.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ НОРМ ПРАВА ВІЙНИ ЯК ОБ’ЄКТУ ГЛОБАЛЬНИХ ПРАВ В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ PDF PDF (English)
А. В. Ковбан С. 165-169.
ДО ПИТАННЯ ПРО ІСНУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО КОНТЕКСТУАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТУ У МІЖНАРОДНИХ ЗЛОЧИНАХ: НА ПРИКЛАДІ ЗЛОЧИНУ ГЕНОЦИДУ PDF (Русский) PDF (English)
К. О. Малярова С. 170-174.
АНАЛІЗ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПОЛЬСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ ВІДНОСИН НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ PDF (Русский) PDF (English)
О. М. Шевченко С. 175-182.

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

ЕКСКЛЮЗИВНА ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕПФ PDF (Русский) PDF (English)
Н. В. Ільєва С. 183.